27

Ποιότητα & ασφάλεια

Η Fepdon Medical στοχεύει να δημιουργήσει μια παγκόσμια μάρκα που σχεδιάζει, παράγει και πουλά ειδικά καλούπια, μηχανήματα και εξοπλισμό που χρειάζονται οι ιατρικές και αμυντικές βιομηχανίες.Για την επίτευξη του στόχου, με πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων.

Επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων, με φιλοσοφία μηδενικών σφαλμάτων, για την παροχή νοοτροπίας παραγωγής και εξυπηρέτησης.

Λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων για την αποφυγή εμφάνισης βλαβών.

Να φτάσουμε στην ποιότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της χώρας μας και της παγκόσμιας αγοράς.

Να αποδέχεται και να εφαρμόζει τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη ως φιλοσοφία της εταιρείας.

Να παρακολουθεί στενά την αναπτυσσόμενη τεχνολογία και να μοιράζεται με τους εργαζόμενους και να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Πρόληψη της ρύπανσης του αέρα, του νερού και του εδάφους.